torstai 13. kesäkuuta 2019

LUONTO KIITTÄÄ UUTTA HALLITUSTA

Tässä 12.6. pitämäni puhe eduskunnan täysistunnon saatekeskustelussa ennen äänestystä hallitusohjelman hyväksymisestä.

Hallitusohjelma hyväksyttiin äänin 113 - 75.


ARVOISA PUHEMIES
VÄRDERADE TALMAN


ON MONTAKIN SYYTÄ KIITTÄÄ ERINOMAISTA HALLITUSOHJELMAA, MUTTA TAHDON VIELÄ MUUTAMALLA SANALLA PAINOTTAA SEN HISTORIALLISTA MERKITYSTÄ LUONNON TÄMÄN HETKISEN HÄTÄTILAN YMMÄRTÄMISESSÄ.

TUOREIN SUOMEN LAJIEN UHANALAISUUSKARTOITUS KERTOO KARUSTI, ETTÄ JOKA KYMMENES LAJIMME ON UHANALAINEN JA TÄMÄ HUONO KEHITYS JATKUU LÄHES KAIKISSA ELINYMPÄRISTÖISSÄ: RANNOILLA, METSISSÄ, SOILLA, DYYNEILLÄ, KEDOILLA JA PELLOILLA.  SUOMEN 400 LUONTOTYYPISTÄ 200 ON UHANALAISIA.

TÄMÄ HALLITUS YMMÄRTÄÄ ILMASTOKRIISIN JA SEN TORJUMISEEN TARVITTAVIEN TOIMIEN KIIREELLISYYDEN JA LAAJA-ALAISUUDEN.
HALLITUSOHJELMA ANTAA  ERINOMAISET  PUITTEET  KONKRETISOIDA JA KIIREHTÄÄ TAVOITTEISIIN PÄÄSEMISTÄ MM.  LUONNON MONIMUOTOISUUDEN KADON TORJUMISEKSI.

YKSIKÄÄN VALTIO MAAILMASSA EI OLE VIELÄ ONNISTUNUT PYSÄYTTÄMÄÄN LUONNON MONIMUOTOISUUDEN HEIKKENEMISTÄ.  MIKÄÄN HALLITUSOHJELMA EI KOSKAAN AIEMMIN OLE PYRKINYT  SUOJELEMAAN LUONTOA JA PYSÄYTTÄMÄÄN SEN MONIMUOTOISUUDEN HEIKKENEMISTÄ NÄIN MONINAISIN JA SOSIAALISESTI OIKEUDENMUKAISIN JA KESTÄVIN TOIMENPIDEKIRJAUKSIN.

ENNENNÄKEMÄTTÖMÄN  HIENOA ON, ETTÄ LUONNONSUOJELUN RAHOITUS ON VUOSITASOLLA NOSTETTU 100 MILJOONAAN EUROON - SUMMAAN, JOSTA VUOSIKAUSIA EI OLE USKALLETTU KUIN UNEKSIA.

HALLITUSOHJELMA LUPAA VIHDOIN SAAVUTTAA YK:N BIODIVERSITEETTITAVOITTEET, SE KOROTTAA METSO-OHJELMAN RAHOITUSTA JA LAAJENTAA SITÄ  UUSILLE ELINYMPÄRISTÖILLE SEKÄ TOTEUTTAA SOIDENSUOJELUN TÄYDENNYSOHJELMAN.

TOIMENPIDEKIRJOSSA ON KATTAVUUTTA : 
—VAPAUTETAAN LUONNONSUOJELULAIN NOJALLA SUOJELLUT ALUEET KIINTEISTÖVEROSTA.
—PILOTOIDAAN EKOLOGISEN KOMPENSAATION KÄYTTÖÄ ISOISSA INFRASTURKTUURIHANKKEISSA.
—EDISTETÄÄN TALOUSMETSIEN LUONNONHOITOA, LAHOPUIDEN JA KANTOJEN JÄTTÖÄ, KULOTUSTA, TEKOPÖKKELÖITÄ, RIISTATIHEIKKÖJÄ, SUOJAVYÖHYKKEITÄ JA METSÄHALLITUKSEN MAILLA EDISTETÄÄN JATKUVAN KASVATUKSEN MENETELMIÄ.
—VIERASLAJIEN TORJUNTAA TEHOSTETAAN JA RAHOITUSTA LISÄTÄÄN 
SEKÄ VIRTAVESIEN SUOJELUUN JA TURHIEN PATOJEN PURKAMISEEN RYHDYTÄÄN
 —VESILAIN MUUTTAMISELLA TURVATAAN VAELLUSKALOJEN PAREMPI NOUSU KUTUPAIKOILLEEN.

HALLITUSOHJELMA TEHOSTAA LUONNONSUOJELUN KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ ILAHDUTTAVASTI  MM. OSANA EU:N ITÄMERISTRATEGIAA.

TÄMÄ HALLITUSOHJELMA YMMÄRTÄÄ  LUONNON ITSEISARVOISEN MERKITYKSEN SEKÄ SEN IHMISELLE TUOTTAMAT TERVEYSVAIKUTUKSET SEKÄ ELINTÄRKEÄT HYÖDYT NIIN SANOTUT EKOSYSTEEMIPALVELUT : MAKEAN VEDEN, PUURAAKA-AINETUOTANNON, KASVIEN PÖLYTYKSEN, TULVIEN SÄÄTELYN SEKÄ PUHTAAN ILMAN. 


ARVOISA PUHEMIES
VÄRDERADE TALMAN

   
SOM VI ALLA KANSKE REDAN VET, SATSAR REGERINGEN I SITT NYA REGERINGSPROGRAM FRAMFÖR ALLT PÅ UTBILDNING, PÅ ATT MINSKA OJÄMLIGHET OCH PÅ KAMPEN MOT KLIMATFÖRÄNDRING.

- FINLAND SKALL VARA KOLNEUTRALT ÅR 2035
- FÖRLUSTEN AV BIOLOGISK MÅNGFALD STOPPAS I FINLAND
- REGERINGEN FÖRNYAR ENERGIBESKATTNINGEN, SÅ ATT DEN STÖDER UTVECKLINGEN MOT ETT KLIMATNEUTRALT FINLAND
- ANVÄNDNINGEN AV TORV SOM ENERGIKÄLLA MINSKAS KRAFTIGT 

KANSAINVÄLISILLÄ ELINYMPÄRISTÖJEN HEIKKENEMISEN TORJUNTATOIMILLA EDISTETÄÄN VAKAUTTA SEKÄ EHKÄISTÄÄN KONFLIKTEJA, MITKÄ PUOLESTAAN VOIVAT JOHTAA SATOJEN MILJOONIEN IHMISTEN PAKOLAISUUTEEN.

EDUSTAJA KURVINEN KÄYTTI TÄÄLLÄ EILISESSÄ PUHEENVUOROSSAAN ILMAISUA ”PITÄVIN LIIMA” KUVATESSAAN HALLITUSYHTEISTYÖTÄ. TÄMÄ ILMAISU SOPII MAINIOSTI MYÖS KUVAAMAAN LUONTOA. SE ON MEILLE KAIKILLE YHTEISTÄ KANSALLISTA PÄÄOMAA IDEOLOGIOISTA RIIPPUMATTA. SE YHDISTÄÄ  MEITÄ JA ON KAIKKIEN ETU, ETTÄ SE VOI HYVIN. SILLOIN MEKIN VOIMME HYVIN.

ON REHELLISYYDEN NIMESSÄ MYÖS TODETTAVA, ETTEI TÄMÄKÄÄN HALLITUSOHJELMA KAIKKEA LUONNONSUOJELUN SUHTEEN PYSTY KORJAAMAAN, MUTTA SE TEKEE SEN TÄRKEIMMÄN:  MUUTTAA SUUNNAN PAREMPAAN.  

SE KÄÄNTÄÄ KURSSIN MEILLE IHMISILLE VÄLTTÄMÄTTÖMÄÄN SUUNTAAN, SILLÄ ILMAN MONIMUOTOISTA LUONTOA ME EMME TULE TOIMEEN. LUONNONSUOJELUN KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN MERKITYS TULEE EDELLEEN KOROSTUMAAN JA VOIMME SYYSTÄ YLPEINÄ TODETA, ETTÄ TÄMÄ HALLITUSOHJELMA LUONNONSUOJELULLISINE ULOTTUVUUKSINEEN ON TAATUSTI MAAILMAN KUNNIANHIMOISIN.


maanantai 15. huhtikuuta 2019

VAALIT ON KÄYTY, LÄMPIMÄT KIITOKSET

Haluan lausua kaikille teille yhteisesti ja jokaiselle minua tukeneelle ja äänestäneelle ihmiselle erikseen mitä lämpimimmät kiitoksemme minua kohtaan osoittamastanne luottamuksesta. Olen teille sydämestäni kiitollinen ja koen etuoikeutettuna velvollisuudekseni pyrkiä kaikin käytettävissäni olevin keinoin olemaan uudessa tehtävässäni luottamuksenne arvoinen.

Teitä ilman tämä upea ja historiallinen vaalivoitto ei olisi ollut mahdollinen. Tämä oli paitsi minulle henkilökohtainen voitto, myös ennen kaikkea koko Vihreän liikkeemme historiallisestikin suurin voitto: satatuhatta ääntä lisää, siis enemmän ääniä kuin Vihreät koskaan aiemmissa eduskuntavaaleissa on saanut. Me voitimme nämä vaalit. Te teitte mahdolliseksi tämän demokratian voiton, jonka pohjalle seuraava hallitus on rakennettava. Sen tulee heijastaa tahtoanne inhimillisempiin arvoihin, nuoriin, koulutukseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Kiitos niistä lukuisista hienoista, iloisista, koskettavista ja kannustavista keskusteluista, joita kaduilla ja toreilla, kahviloissa ja kaupoissa olemme käyneet niin pikkulasten vanhempien, lasten, nuorten kuin eläkeläistenkin kanssa. Toivottavasti olen kyennyt edes osan siitä elämyksellisestä rikkaudesta, jota kanssanne olen kokenut antamaan teille takaisinkin päin. Koen, että yhteinen matkamme jatkuu ja että viimeistään uudessa kansanedustajan toimessani saan mahdollisuuden kiittää teitä teoillani ja toiminnallani edistäen kansakuntamme hyvinvointia.

Keväisin terveisin,
Pirkka-Pekka Petelius